MAPL Academic Calendar

Part of Term Location AY 23-24 AY 24-25 AY 25-26 AY 26-27
August Intersession Washington, DC August 12-13, 2023 August 10-11, 2024 August 9-10, 2025 August 15-16, 2026
Fall A Online August 14 - October 14, 2023 August 12 - October 11, 2024 August 11 - October 11, 2025 August 17 - October 17, 2026
October Intersession San Francisco, CA October 14-17, 2023 October 12-15, 2024 October 11-14, 2025 October 17 - 20, 2026
Fall B Online October 15 - December 15, 2023 October 13 - December 13, 2024 October 12 - December 12, 2025 October 18 - December 18, 2026
January Intersession Washington, DC January 6-7, 2024 January 4-5, 2025 January 10-11, 2026 January 9-10, 2027
Spring A Online January 16 - March 14, 2024 January 13 - March 13, 2025 January 19 - March 19, 2026 January 18 - March 18, 2027
March Intersession San Francisco, CA March 14-17, 2024 March 13-16, 2025 March 19-22, 2026 March 18-21, 2027
Spring B Online March 15 - May 17, 2024 March 14 - May 16, 2025 March 20 - May 21, 2026 March 19 - May 21, 2027
June Intersession San Francisco, CA June 1-3, 2024 May 31 - June 2, 2025 June 6-8, 2026 June 5-7, 2027
Summer Term Online June 3 - August 2, 2024 June 2 - August 1, 2025 June 8 - August 7, 2026 June 7 - August 6, 2027